Praktische info

Jouw investering en meer

— Tarieven en vergoeding

Innerworks is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (psycholoog NIP), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (vakgroep VPMW, registratienummer 7281) en staat ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, licentienummer 809888R). Mijn AGB-code als zorgverlener is 90109005 en de AGB-code van de praktijk is 90068018.

Vanwege het NFG en RBCZ lidmaatschap worden de sessies door bijna alle zorgverzekeraars deels vergoed vanuit het aanvullende pakket (complementaire/alternatieve zorg). Voordelen hiervan zijn dat je geen eigen risico en geen eigen bijdrage hoeft te betalen en geen doorverwijzing van de huisarts nodig hebt.

Klik hier voor een overzicht van de betreffende zorgverzekeraars.

Intake/Individuele sessie 60 minuten: 95,00 euro

— Kwaliteit van zorg

Psychologenpraktijk Innerworks is registerlid van beroepsvereniging de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG is een organisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen krijgen NFG-zorgprofessionals een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Om voor deze herregistratie in aanmerking te blijven komen en vanuit eigen interesse en bezieling, wordt regelmatig bij- en nascholing gevolgd, vakliteratuur onderhouden en vindt er intervisie met collega’s plaats. Zo blijft de kwaliteit van de integratieve therapie van Innerworks in ontwikkeling.

Tevens wordt de praktijk ongeveer eens in de 3 jaar gevisiteerd door een kwaliteitsmedewerker van het NFG.

Klachtrecht

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling kan aanbieden door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtbemiddelaar. Psychologenpraktijk Innerworks heeft dit geregeld via de NFG, die onafhankelijk klachtrecht biedt via Quasir.

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling meldt dit dan bij voorkeur aan Lidy zelf, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NFG. Meer informatie hierover vindt u op https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Privacy

Psychologenpraktijk Innerworks respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw schriftelijke toestemming.

→ lees onze algemene voorwaarden

→ lees onze privacyverklaring

Klanttevredenheid

Vanuit het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een klanttevredenheidsonderzoek tegenwoordig verplicht. Via de website van het NFG kun je als client van lidy een evaluatie in haar dossier achterlaten, dit duurt hooguit 3 minuten.

Volg je therapie bij Innerworks en wil je een kort tevredenheidsonderzoekje invullen, klik dan op deze link.

NFG
RBCZ
NIP
Image
— Adres
— Contact