Over Lidy

Mijn beweging

— Lidy Oosterhof

Innerworks is mijn werk en passie in uitvoering:

De begeleiding die ik geef is een expressie van mijn positieve visie dat ons Ware Zelf volledig ongeschonden aanwezig is en weer voelbaar wordt zodra we loskomen van onze bagage en afleidingsmanouvres.

Met veel plezier werk ik nu 24 jaar als vrijgevestigd psycholoog en kijk ik samen met de ander hoe hij/zij een opwaartse spiraal kan creëren, én de verbinding met zichzelf, het heden en het eigen potentieel kan herstellen. Het is mijn wens om steeds lichter te zijn en het leven te leiden zoals het, volgens mij, bedoeld is; vanuit vrijheid, vrolijkheid, levendigheid, verbinding en vervulling. Dat wens ik jou ook toe en daar help ik je graag bij.

Verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je leven, beseffen dat je een enorme scheppingskracht hebt die je ten positieve kan richten, de bereidheid om een proces te zijn waarin aanwezigheid, alignment, erkenning, bereidheid tot voelen & verwerken en bewust handelen tot verandering leiden, beschouw ik als essentiële bouwstenen voor ontwikkeling en groei.

— Achtergrond

Vijf jaar na de afronding van mijn studie Klinische Psychologie (1992) ben ik zelfstandig gaan werken als therapeut in mijn toenmalige praktijk Stress Control. Deze vijf jaar had ik nodig om naast alle 'geleende' kennis vanuit de opleiding, nieuwe ervaringen op te doen en mijn eigen visie te vinden. Stress Control was een psychologenpraktijk met als doel mensen de regie terug te geven over hun belaste psyche en lichaam, door het achterhalen en omzetten van stressvolle patronen in gezonde mogelijkheden.

In 2000 kwam ik in aanraking met het werk van Jean Jenson en Ingeborg Bosch. Het volgen van een workshop maakte zonder twijfel duidelijk dat ik dit pad van diepe transformatie - door het loslaten van je overlevingspatronen en het verwerken van de onderliggende, oude waarheden - wilde voortzetten. Vier jaar training (inclusief supervisie en therapie) van Ingeborg Bosch in past reality integration, heeft mijn leven en manier van werken enorm verdiept. Het werken met de daadwerkelijke ontstaansgeschiedenis van onze patronen en de confrontatie daarmee aangaan, werkt bevrijdend en leidt tot echte verandering. Vanaf 2001 is Stress Control langzaam maar zeker overgegaan in Innerworks, een algemene psychologenpraktijk met een breed werkgebied en een diepgaande manier van werken. Omdat ik de mogelijkheid wilde hebben andere benaderingen m.b.t. heling te onderzoeken, ben ik in de slotfase van de opleiding (begin 2005) bewust niet tot certificering overgegaan en voldaan gestopt.

Naast dit diepte-spoor ben ik heel blij dat ik in de afgelopen jaren (2006 - heden) door middel van het werk van Eckhart Tolle, Hans Knibbe, Jeff Fosteren en vele anderen, ook een breedte-spoor naar het ware zelf heb ervaren. Het Nu als directe ingang naar je ongeconditioneerde bewustzijn en van daaruit werken met je afweer en pijn, vind ik een krachtige en volledige combinatie van invalshoeken.

De somatische kant van trauma en traumaheling heeft de laatste tijd mijn interesse. De laatste jaren ben ik me aan het verdiepen en bekwamen in Somatic Experiencing, Somatische Psychologie en de Polyvagaaltheorie in therapie evenals in Trauma en Spanningsreducerende oefeningen: hoe onze spieren en bindweefsels (myofascia, psoas) stress, spanning en trauma opslaan en hoe deze ook weer door het lichaam op een natuurlijke wijze, vrijgegeven kunnen worden.

Vanwege de voortdurende uitwisseling tussen lichaam en geest ben ik mij sinds 2015 aan het verdiepen en scholen in de orthomoleculaire visie op gezondheid. Zo zijn inmiddels voorbij gekomen:

  • de EMB test in de dagelijkse praktijk (inclusief bij- en nascholing)
  • neurotransmitter profiel in de dagelijkse praktijk
  • behandelprotocollen Burn-out
  • orthomoleculaire visie op ADHD
  • voeding voor brein en darmen
  • voeding en hormonen
  • orthomoleculair adviseur: Psyche
  • hormonen en vrouwenklachten
  • basisopleiding mycotherapeut

Als ik kijk naar mijn eigen, nog steeds doorgaande ontwikkelingsproces, dan is het meest in het oog springende effect daarvan niet groots en meeslepend, zoals ik vroeger wel dacht, maar eenvoudig en "down to earth" in de zin van meer innerlijke rust, vreugde, verbinding, flow en belichaamd gewaarzijn ervaren. Het leven vanuit de eenheid 'persoon-ziel-Zelf' wordt steeds duidelijker.

— Inspiraties

Tijdens mijn opleiding Klinische Psychologie sloot de Cliëntgerichte psychotherapie van Carl Rogers, ook wel Rogeriaanse of experiëntiële psychotherapie genoemd, het meest bij mij aan.De gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt, het vertrouwen in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de mens zelf, het centraal stellen van de belevingswereld in dit moment en het pragmatische karakter, sluiten nog steeds helemaal aan bij mijn huidige zienswijze.

Van de grote stromingen als gedragstherapie, cognitieve therapie en psychoanalyse, sprak de laatste me het meest aan, vanwege het diepgaande karakter en de impact die het verleden en het onbewuste heeft op ons huidige leven. Eigenlijk was het tijdens mijn studieperiode als zo dat ik niet geloofde in één werkwijze of methode, maar in een combinatie van denkstijlen, concepten en strategieën.

In de afgelopen 28 jaar na mijn opleiding, heb ik me verdiept in vele invalshoeken. Zo heeft het werk van Milton Erickson me recht in het hart geraakt, zijn creativiteit en vermogen om compleet in de wereld van de ander te duiken en daar bij aan te sluiten, heeft mijn manier van kijken en luisteren vorm gegeven.

De universele waarheid dat lichaam en geest één zijn en elkaar continu beïnvloeden heeft altijd aan de basis van mijn zienswijze gelegen. Aandacht voor het lichaam en het vergroten van je lichaamsbewustzijn waardoor je de gevoelens, emoties en sensaties die daar plaatsvinden kunt opmerken, is een wezenlijk onderdeel van het proces. Evenals het werken met lichamelijke afweer.

In 2000 ben ik in aanraking gekomen met het werk van Alice Miller, Jean Jenson en Ingeborg Bosch, en dat heeft mijn leven èn manier van werken enorm verdiept en verrijkt. De in mijn optiek universele processen van verdringing en afweer, die Ingeborg Bosch heeft uitgewerkt in het gedachtegoed van past reality integration, zijn ingevlecht in mijn werk- en zienswijze.

In de zijnsgeoriënteerde benadering van Hans Knibbe vind ik elementen terug die in mijn beleving een krachtige en mooie aanvulling vormen op het voorgaande: zijn visie om vanuit een ruimer perspectief te werken met je verkramping; het gegeven dat het ons ware zelf is wat noodgedwongen verkrampt; de zijnskwaliteiten van het kind die bewaard zijn gebleven in die verkramping en de spirituele grondtoon die overal in doorklinkt.

Het werk van Eckhart Tolle, auteur van "de kracht van het nu" en Jon Kabat-Zinn, ontwikkelaar van Mindfullness, ook wel aandachttraining genoemd, vind ik heel waardevol want ze wijzen de weg naar het ervaren van het Nu, en daarmee naar het beleven van je natuurlijke Zijnsstaat. Ook deze waarheden zijn niet meer weg te denken uit mijn manier van begeleiden. Leren stilstaan bij wat er is en daar aandacht aan schenken, vormt het beginpunt van diepgaande verandering & transformatie. Je moet eerst 'zijn' om te kunnen 'worden', niet andersom.

Het feit dat we in essentie een wandelend energieveld zijn en onze bagage zich niet alleen vastzet in ons lichaam maar ook in de nog fijnere mazen van ons energiesysteem, heeft de laatste jaren mijn volle interesse, evenals de lichamelijke invalshoek van trauma en traumarelease.

Tot slot, ervaar ik mijn werk zelf en de mensen die ik in de afgelopen 24 jaar heb mogen begeleiden, als grootste inspiratie- en leerbron. Evenals mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsproces en de nieuwe of beter gezegd, 'hervonden' gewaarwordingen die dat heeft opgeleverd.

Image
Image
— Adres
— Contact