Facebook

Twitter

LinkedId

Lidy blogt...

...over vastzitten en loskomen, over uit en in contact zijn, over lijden of leiden en grote, innerlijke schoonmaak houden. Kortom over alles rondom het Ware Zelf en welzijn.

  • Print

De kracht van patronen

by Lidy Oosterhof
Lidy Oosterhof
Lidy Oosterhof has not set their biography yet
User is currently offline
on Sep 21 in Artikelen
Waarom zijn negatieve patronen in denken, voelen en handelen zo hardnekkig?

De kracht van patronen

Patronen zijn er in vele vormen en maten. Zo heb je bijvoorbeeld gewoontepatronen en overlevingspatronen. Het zijn de gebaande, vertrouwde paadjes in denken, doen en laten. Het grote verschil is echter dat overlevingspatronen nooit bewust ontstaan zijn en vervolgens door herhaling ingesleten zijn geraakt, zoals wel het geval is bij gewoontepatronen. Voor een overlevingspatroon hebben we nimmer bewust gekozen, we hebben er zelfs niet eens over hoeven nadenken. Het is dit type patronen wat ten grondslag ligt aan de meest voorkomende, psychische en emotionele problemen in ons dagelijks leven, werk en relatie. En ook al zou je het willen, het tij valt niet zomaar te keren, daar is meer voor nodig.


Leve de overleving

Overlevingspatronen zijn ontstaan in de kindertijd als natuurlijk onderdeel van een goed functionerend, psychisch afweersysteem. Als volwassene zijn we onafhankelijk en in staat om in onze eigen basisbehoeften te voorzien. Als kind kunnen we echter niet in onze eigen basisbehoeften voorzien en zijn we overgeleverd aan de goede zorg van onze ouders/verzorgers. Als deze behoeften in onvoldoende mate worden vervuld, om welke (begrijpelijke) reden dan ook, dan kan een kind (baby, dreumes, peuter etc.) die bedreigende waarheid niet hanteren of verwerken. Verdringing en ontkenning doen dan hun intrede, volledig buiten het bewustzijn om. Eerst wordt de waarheid van het niet of te weinig krijgen wat je nodig hebt, verdrongen en vervolgens wordt deze verdringing veilig gesteld door het ook nog te ontkennen. Overlevingspatronen zijn deze aandachtskapers waarmee de verdrongen informatie ontkend wordt. Met andere woorden, overlevingspatronen zijn alternatieve realiteiten die het kind aanneemt om de echte waarheid niet te hoeven voelen, weten of beseffen. We gaan geloven in illusies om te overleven. Daniel Goleman noemt dit heel toepasselijk liegen om te leven. Voorbeelden van dit soort universele patronen/illusies zijn:
- Angst en paniek
- Schuld en schaamte
- Onzekerheid en minderwaardigheid
- depressie
- de gejaagdheid van moeten
- obsessie en dwang
- aanpassing
- boosheid
- (zelf)oordeel
- macht en verhevenheid
- ontkenning van gevoel en behoeften

In de ban

Deze illusies die onbewust ontstaan zijn, gaan net zo hard onbewust mee de volwassenheid in, daar waar we ze niet meer nodig hebben. Wat ooit functioneel was, wordt nu destructief. De drijfveer achter ieder patroon, namelijk het afweren van een levensbedreigende ervaring van het kind, is inmiddels niet meer actueel. Deze oude informatie die we nog bij ons dragen, mag nu wel geweten worden, het is immers verleden tijd. Maar dat weet je emotionele brein niet. Zodra we nu iets meemaken wat ook maar enigszins lijkt op wat we toen hebben verdrongen, dan gaat er een alarmbel af en reageert ons emotionele brein alsof het Nu zo is. Alle bijbehorende (gedateerde) patronen worden ogenblikkelijk geactiveerd. Had het ooit overlevingswaarde om te geloven dat het (ten onrechte) jouw schuld was, dan gelooft de volwassene die illusie nu weer; had het ooit overlevingswaarde om te geloven dat het nog ging gebeuren en je nog kon vechten of vluchten, dan gelooft de volwassene die angstillusie nu weer; had het ooit overlevingswaarde om te geloven dat je geen behoeften had, dan gelooft de volwassen die illusie nu weer etc.... Kortom, we raken gegijzeld door onze overlevingspatronen zodra ons emotionele brein iets waarneemt wat lijkt op wat we verdrongen hebben. Deze associatieve werking van onze hersenen ligt ten grondslag aan de kracht van onze patronen. Op basis van wilskracht kun je trachten je negatieve patronen in denken, voelen of handelen te keren, de bovengenoemde, universele, onbewuste werking van onze hersenen hou je echter niet tegen, dat gebeurt gewoon.

Uit de ban

Gelukkig is het mogelijk om uit dit labyrint van overlevingspaden te komen en je “lichter” en vrijer te voelen. Maar hoe realiseer je dat? Hoe raak je uit de greep van je verstand, je emoties en je automatische, illusionaire overlevingsprogramma’s en hervind je je vrije, tegenwoordige staat? De integratieve begeleiding van Innerworks biedt concrete handvatten en richtingaanwijzers in dit proces van confrontatie, herinnering en realisatie.

Het mooie is dat de aanwezigheid van een patroon juist het moment is waarop heling mogelijk wordt; de noot kan dan immers gekraakt worden zodat de inhoud bloot komt te liggen. Alias, wat ooit verborgen lag kan alsnog het daglicht zien en onderdeel worden van je volwassen bewustzijn. Patronen en illusies zijn dan getransformeerd in waarheid. Ik zeg, op steeds minder illusies! Wat jij...?

 

 

Hits: 10982